1. Home
  2. Docs
  3. De BrandSentry Portal
  4. Activiteiten
  5. Schema toevoegen

Schema toevoegen

Bij een activiteit kan je een schema toevoegen waarmee de je uitvoer van een herhaalde activiteit kunt inplannen.

We gaan uit van een weekschema, waarbij je de dagen van de week kunt kiezen waarop de activiteit moet worden uitgevoerd.

Verder kies je een starttijd en een deadline (meestal op dezelfde dag, maar in sommige gevallen zijn er meerdere dagen om een activiteit uit te voeren. Kies in dat geval het aantal dagen later dat de activiteit afgerond moet zijn).

Meerdere schema’s

Je kunt meerdere schema’s aan een activiteit koppelen. Hiermee kan je ook meer complexe schema’s inrichten zoals bijvoorbeeld “elke maandag en dinsdag om 9:00 en de rest van de week om 10:00”.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?